Hé lộ mức lương "khủng" của lãnh đạo nhà nước từ ngày 01/07/2018

Theo quy định mới áp dụng từ 1/7/2018, mức lương của chủ tịch nước đã tăng thêm 1.170.000 đồng/tháng và mức lương của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tăng thêm 1.125.000 đồng/tháng.

Căn cứ:

- Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018 là 1,39 triệu đồng.

- Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11

- Nghị định 72/2018/NĐ-CP 

BẢNG LƯƠNG LÃNH ĐẠO

CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH MỘT MỨC LƯƠNG

 • STT Chức danh Hệ số lương Mức lương hiện hành
  1 Chủ tịch nước 13.00 18.070.000
  2 Chủ tịch Quốc hội 12.5 17.375.000
  3 Thủ tướng chính phủ 12.5 17.375.000


  CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH HAI BẬC LƯƠNG:

  STT Chức danh Bậc 1 Bậc 2
  Hệ số lương Mức lương hiện tại Hệ số lương Mức lương hiện tại
  1 Phó Chủ tịch nước 11.10 15.429.000 11.70 16.263.000
  2 Phó Chủ tịch Quốc hội 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
  3 Phó Thủ tướng chính phủ 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
  4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
  5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
  6 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9.80 13.622.000 10.40 14.456.000
  7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000
  8 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000
  9 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000
  10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000

 

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

     ——————

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0962 011 118

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net