Giả mạo di chúc...hậu quả khôn lường!

Giả mạo di chúc là việc giả tạo chữ ký, giả tạo nội dung để lập một bản di chúc mới trái với ý nguyện của người để lại di sản nhằm thu lợi bất chính cho người giả mạo.

Xuất phát từ những quy định hết sức nhân văn và thuận tiện cho người để lại thừa kế có ý định lập di chúc, khi di chúc hợp pháp không cần công chứng/chứng thức nếu hội tụ đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

Hậu quả do di chúc giả mạo gây ra ảnh hưởng không chỉ đến vật chất mà còn cả tinh thần đối với những người lẽ ra được nhận thừa kế hợp pháp. Do đó, không ít trường hợp dẫn đến sức mẻ tình cảm trong gia đình, anh em chém giết lẫn nhau.

Tuy nhiên, nếu di chúc giả mạo bị phát hiện thì người giả mạo di chúc sẽ bị tước quyền hưởng thừa kế theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 621 BLDS 2015: “Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản”.

Nếu ngoài việc giả chữ ký, chữ viết, người giả mạo di chúc còn làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan chức năng để lập di chúc có công chứng/chứng thực nhằm lừa dối chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1, Điều 126 BLHS 2015, cụ thể:

“1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

     ------------------

Để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0938 483 440

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net