Dịch vụ - Tư vấn thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài

Trong điều kiện hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, thì quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài rất phức tạp và phát sinh nhiều tranh chấp. Vì vậy, cần phải nắm vững các quy định của pháp luật về vấn đề này. Luật Sư Riêng cung cấp cho Quý bạn đọc những thông tin về thừa kế di sản có yếu tố nước ngoài.

  1. Các trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài bao gồm:

-   Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

-   Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

-   Tài sản thừa kế ở nước ngoài.

  1.  Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự thì:

-   Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.

-   Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

-   Di sản không có người thừa kế là bất động sản thuộc về Nhà nước nơi có bất động sản đó.

-   Di sản không có người thừa kế là động sản thuộc về Nhà nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.

-   Năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân.

-    Hình thức của di chúc phải tuân theo quy định của pháp luật của nước nơi lập di chúc

 

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế có yếu tố nước ngoài vẫn tiến hành theo trình tự thông thường, được quy định cụ thể tại Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 75/2000/NĐ-CP.

Việc thoả thuận phân chia di sản, việc khai nhận di sản phải được niêm yết. Nội dung niêm yết nêu rõ: họ, tên người để lại di sản; họ, tên của những người thoả thuận hoặc người khai nhận và quan hệ với người để lại di sản; danh mục di sản được thoả thuận phân chia hoặc được khai nhận; cuối bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản, di sản không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản, thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho cơ quan thực hiện công chứng.Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm bảo quản việc niêm yết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết.

Trên đây là những thông tin hữu ích Luật Sư Riêng gửi đến Quý bạn đọc. Để được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ:

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

         ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0938.483.440

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net