DỊCH VỤ - CÔNG BỐ DI CHÚC, MỞ THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 

Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung của di chúc. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. Trong trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại tài sản thừa kế chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày mà quyết định tuyên bố người đó chết có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, thì việc xác định thời điểm mở thừa kế rất quan trọng vì tại thời điểm đó sẽ xác định được chính xác tài sản, quyền và nghĩa vụ của người để lại di sản đó. Việc xác định tài sản của người chết để lại nhằm mục đích đề phòng tình trạng tài sản đó có thể bị người khác phân tán hoặc chiếm đoạt.

Luật Sư Riêng cung cấp cho quý vị những dịch vụ sau:

- Tư vấn thủ tục công bố di chúc;

 - Tư vấn thời điểm công bố di chúc;

 - Tư vấn về quyền thừa kế;

- Tư vấn thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

- Tư vấn xác định di sản thừa kế;

- Tư vấn thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

- Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục công bố di chúc và mở thừa kế.

 

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net