DI CHÚC LÀ GÌ?

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 thì “di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. Theo đó,  di chúc phải có các yêu tố sau đây:

– Phải là sự thể hiện ý chí của cá nhân  người để lại di chúc mà không phải là của bất cứ chủ thể nào khác. Lập di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc, người lập di chúc có quyền để lại tài sản là di sản của mình cho bất cứ ai dựa trên tình cảm và ý chí của họ.

– Mục đích của việc lập di chúc là chuyển tài sản là di sản của mình cho người khác;

– Di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết.

-  Di chúc phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng. Vì vậy một người muốn định đoạt tài sản của mình bằng di chúc, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc.

-   Theo quy định của BLDS thì có hai hình thức của di chúc là di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. Tại Điều 649 quy định “ di chúc phải được thành lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

     ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net