DI CHÚC ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHO MỘT NGƯỜI CON, NHỮNG NGƯỜI CON CÒN LẠI CÓ QUYỀN NHẬN DI SẢN KHÔNG?

HỎI:

Bố tôi qua đời và để lại di chúc cho một mình anh tôi, gia đình tôi có 2 anh em, mẹ tôi đã mất từ lâu. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có được hưởng di sản hay không? Xin cảm ơn Luật sư.

TRẢ LỜI:

Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định:  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

 Như vậy, bố bạn qua đời có quyền để lại toàn bộ số tài sản cho anh bạn. Tuy nhiên, bố bạn vẫn có thể phải chia tài sản này cho bạn vì bạn thuộ diện được nhận thừa kế không phụ thuộc vào di chúc.

 

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net