Di chúc bị thất lạc, hư hại thì xử lý như thế nào ?

Cơ sở pháp lý:

 

Nội dung tư vấn:

       Để dự liệu trên thực tế vì những nguyên nhân nhất định thì có thể di chúc bị hư hỏng, thất lạc nên pháp luật dân sự quy định về di chúc bị thất lạc, hư hỏng tại Điều 642 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

  1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

  2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

  3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

        Theo quy định trên thì di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại tại thời điểm mở thừa kế được coi không có di chúc. Bởi vì khi di chúc bị thất lạc hoặc bi hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc. Trong trường hợp này, di sản của người thừa kế được chia theo pháp luật.

       Nếu tại thời điểm chia tài sản mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc. Ngoài ra nếu áp dụng thời hiệu thừa kế, mà di sản đã chia theo pháp luật mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia lại theo di chúc nếu người thừa kế yêu cầu.

 

Để được tư vấn rõ hơn về tư vấn lập di chúc hoặc các vấn đề khác về di chúc, thừa kế di sản, vui lòng liên hệ:

  

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net