Cần những giấy tờ gì để lập di chúc?

Theo khoản 1 điều 652 bộ luật dân sự (BLDS), di chúc được coi là hợp pháp nếu: tại thời điểm lập di chúc, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; và nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Do vậy để lập di chúc trong trường hợp này cần có những giấy tờ sau:

- Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu của người lập di chúc;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan mà pháp luật quy định phải có, như:

  • Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng:

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản…;

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng, thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng;

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/xác nhận về quan hệ hôn nhân được xác lập trước ngày 03/01/1987 cho đến nay (trong trường hợp sống chung nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn);

+ Giấy tờ xác định về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân: Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (trên cơ sở đối chiếu với thời điểm tạo dựng tài sản)…

  • Giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể tham gia giao dịch:

+ Cá nhân là người Việt Nam cư trú trong nước: hộ khẩu;

+ Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài: có các giấy tờ chứng minh theo quy định của pháp luật về quốc tịch như: Giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam; Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, đăng ký công dân, các giấy tờ chứng minh được phép nhập cảnh vào Việt Nam…;

+ Cá nhân nước ngoài: có giấy tờ theo quy định pháp luật, thể hiện việc được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

  • Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi: giấy khám sức khỏe/tâm thần;
  • Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch).

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến văn bản yêu cầu chứng nhận mà pháp luật quy định phải có.

- Đối với trường hợp Di chúc được Người lập di chúc soạn thảo sẵn, ngoài thành phần hồ sơ nêu trên thì cần có thêm: dự thảo di chúc.

    ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0938.48.34.40

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net