Bản di chúc không photo công chứng có hiệu lực?

 HỎI:

Ông tôi để lại di chúc (không có công chứng chứng thực), bản di chúc được photo thành nhiều bản. Khi ông mất, bản chính di chúc bị thất lạc. Vậy gia đình tôi dùng bản photo để phân chia di sản thừa kế có được hay không?

 

TRẢ LỜI:  Trường hợp của anh/chị, chúng tôi tư vấn như sau:

 Để di chúc hợp pháp cần phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 630 BLDS 2015 như sau:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, bản di chúc của Ông anh/chị hợp pháp khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên. Tuy nhiên vì di chúc không có công chứng chứng thực cũng không có người làm chứng nên bản photo rất khó để chứng minh nó là thật. Và Khoản 1, Điều 642 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.”

Chính vì những lẽ trên, bản di chúc photo không có công chứng chứng thực, không có người làm chứng sẽ không có hiệu lực pháp luật.

 Thân mến.

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0964.646.246

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net